Cấu trúc suggest và cách dùng

0
2987
cau-truc-suggest

Bạn đang làm bài tập về câu cầu khiến hoặc câu gián tiếp, và bất ngờ gặp động từ suggest. Bạn bối rối, không nhớ hoặc không biết phải sử dụng cấu trúc suggest ra làm sao cho đúng.

Hack Não sẽ giúp bạn giải quyết đúng khó khăn đó. Hack Não sẽ giúp bạn hiểu chi tiết về cách dùng và cấu trúc suggest, cách phân biệt suggest với các cấu trúc tương tự. Cùng bắt đầu nào!

I. Định nghĩa cấu trúc suggest

Cấu trúc suggest có nghĩa là gợi ý, đề nghị.

Các dạng của động từ suggest:

 • Dạng hiện tại đơn ngôi ba số ít: suggests
 • Dạng quá khứ đơn: suggested
 • Dạng phân từ hai: suggested

Ví dụ

 • I suggest you highlight the important parts for the upcoming test.
  Tôi khuyên là cậu nên tô màu các phần quan trọng cho bài thi sắp tới.
cau-truc-suggest-1
 • I suggest you should learn to play the piano to relax.
  Tôi khuyên là cậu nên học chơi pi-a-nô để thư giãn.
 • Quan suggested going picnic in winter; I guess he’s hot-headed.
  Quân đã gợi ý rằng chúng ta nên đi dã ngoại vào mùa đông; chắc là cậu ta có một cái đầu nóng.

II. Các cấu trúc suggest thường gặp và cách dùng

Trong Tiếng Anh, chúng ta có 3 cấu trúc suggest. Cụ thể, chúng là khi suggest kết hợp với V-ing hoặc N và mệnh đề. 

1. Cấu trúc suggest và V-ing

Suggest + N/V-ing

Ý nghĩa và cách dùng:

 • Đề xuất, gợi ý một điều hoặc một việc gì
 • Chỉ ra, ám chỉ điều gì

Ví dụ

 • Van suggested taking a day off to cool our heads down.
  Vân gợi ý rằng chúng tôi nên nghỉ một ngày để giảm stress.
 • Duy suggests learning English with Hack Nao 1500.
  Duy gợi ý rằng chúng ta nên học Tiếng Anh với sách Hack Não 1500.
 • The officials suggested the posibility of a vaccicne for COVID-19.
  Chính quyền cho rằng sẽ có loại vắc-xin đặc hiệu cho COVID-19.
cta.hnnp

2. Cấu trúc suggest và mệnh đề

Suggest + (that) + S + (should) + V

Ý nghĩa và cách dùng:

 • Đề xuất, gợi ý một điều hoặc một việc gì
 • Chỉ ra, ám chỉ điều gì

Ví dụ

 • Hong suggested that we should eat out at FengHuang restaurant.
  Hồng gợi ý rằng chúng tôi nên đi ăn ở nhà hàng FengHuang.
 • Oanh suggested we finish the group project before thinking about celebrating.
  Oanh gợi ý rằng chúng tôi nên làm xong bài tập nhóm đã rồi mới nghĩ tới chuyện ăn mừng.
 • Cuong suggests we should forget the project and act as if it doesn’t exist.
  Cường gợi ý rằng chúng tôi nên quên luôn vụ bài tập đi và tỏ ra như thể nó không tồn tại luôn.
cau-truc-suggest-2

Lưu ý:
Trong cấu trúc suggest với mệnh đề, động từ V luôn luôn được chia ở dạng nguyên thể.

Ví dụ

 • The police suggest the suspect be the son of the victim.
  Cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể là con trai của nạn thân.
 • The evidence suggests the real culprit still walk freely out there.
  Chứng cứ thì lại chỉ ra rằng kẻ chủ mưu có thể vẫn đang tự do ngoài kia.

3. Cấu trúc suggest và giới từ

Suggest + N + as + N

Ý nghĩa và cách dùng: Đề xuất, gợi ý ai, cái gì làm điều gì/ chức vụ gì

Ví dụ

 • There was one time my teacher asked me who should become the class officials.
  Có một lần cô giáo hỏi tôi ai nên làm ban cán sự lớp.
 • I suggested Van as the class representative.
  Tôi đã đề xuất Vân làm lớp trưởng.
 • I suggested Hong as the class treasurer.
  Tôi đã đề xuất Hồng làm thủ quỹ.
 • I suggested Cuong as the class clown.
  Tôi đã đề xuất Cường làm chức “Lớp phó tấu hài”.
cau-truc-suggest-3

Suggest + N + for + N

Ý nghĩa và cách dùng: Đề xuất, gợi ý ai, cái gì cho việc gì

Ví dụ

 • The teacher was not happy when I suggested Hong for the position.
  Cô giáo chẳng thấy vui chút nào khi tôi đề cử Hồng vào vị trí đó cả.
 • So I had to give another name. I couldn’t suggest Oanh for the job.
  Nên tôi đã phải đưa ra một cái tên mới. Tôi không thể đề cử Oanh cho công việc này được.
 • I couldn’t suggest Quan for the title, either. They would spend it all in a blink of an eye.
  Tôi cũng không thể đề cử Quân được, vì tôi biết hai đứa sẽ tiêu hết tiền quỹ chỉ trong một nốt nhạc.
 • So in the end, I suggested myself for the vacany.
  Nên cuối cùng tôi “lại phải” tự đề cử bản thân.

III. Phân biệt cấu trúc suggest với cấu trúc recommend

Khi so sánh cấu trúc suggest và cấu trúc recommend, chúng ta sẽ thấy chúng có cách dùng và công thức giống nhau tới 99%. Vậy chúng ta phân biệt chúng như thế nào? Hack Não đã có bảng hướng dẫn giúp cho bạn.

cau-truc-suggest-5
 • Theo đó, cấu trúc recommend được sử dụng khi người nói tin rằng đó là lời khuyên tốt nhất, không có lựa chọn nào hơn nữa đâu. 
 • Mặt khác, cấu trúc suggest được dùng khi người nói tin rằng đó là một lựa chọn tốt.

Ngoài trường hợp này, chúng ta có thể thay thế giữa hai cấu trúc một cách khá thoải mái.

Ví dụ

Khi thấy bạn bị đau bụng, thì

My mom recommended that she ride me to the doctor.
Mẹ tôi đề nghị sẽ đưa tôi đi gặp bác sĩ.
→ Đây là lời khuyên tốt nhất.

My bestfriend suggested that I take a day off.
Còn nhỏ bạn thân thì khuyên tôi nghỉ học.
→ Lời khuyên này cũng tốt, nhưng mà bụng mình vẫn đau.

cta.hnnp

V. Kết bài

Trong bài viết này, Hack Não đã cùng bạn tìm hiểu về cấu trúc suggest. Theo đó, cấu trúc suggest được dùng để đưa ra lời khuyên, lời gợi ý. Trong câu, cấu trúc suggest kết hợp với V-ing, danh từ hoặc mệnh đề.

Hack Não chúc bạn học tốt các cấu trúc ngữ pháp và hãy luôn nhớ:

| Mỗi khi nản chí, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu!