Phân biệt cách dùng since và for

0
18248
phan-biet-cach-dung-since-va-for

Khi học về thì hiện tại hoàn thành trong Tiếng Anh, chúng ta thường hay gặp hai giới từ since và for. Vậy chúng ta sử dụng chúng như thế nào và phân biệt chúng ra làm sao?

Bạn đọc hãy cùng Hack Não tìm hiểu về cấu trúc này trong bài viêt này nhé!

I. Định nghĩa since và for

*Trong phần sau, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến since và for khi được dùng để nhắc đến thời gian.

 • Giới từ since có nghĩa là “từ khi”.
 • Giới từ for có nghĩa là “trong khoảng”.

Trong câu, giới từ sincefor thường được dùng để nói đến thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến.

Ví dụ

 • Hello baby, I have stayed here since the afternoon.
  Chào em, anh đứng đây từ chiều.
 • I’ve loved you for a thousand years.
  Em đã yêu anh cả thiên niên kỷ này.
 • I’ll love you for a throusand more.
  Và em sẽ yêu anh cả thiên niên kỷ nữa.
 • Since the ancient times, a house has had to have its roof.
  Từ xa xưa, nhà là phải có nóc.
 • Since when did you have the guts to disobey me?
  Á à, từ bao giờ mà con dám bật cả mẹ như này hả?

II. Cấu trúc since và for hay gặp trong Tiếng Anh

*Trong phần sau, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến since và for khi được dùng để nhắc đến thời gian.

1. Since + mốc thời gian

Trong đó, mốc thời gian có thể là một thời gian hoặc một mệnh đề S-V.

Since + mốc thời gian là số đếm/danh từ
Since + mốc thời gian là mệnh đề S + V

Trong câu, cấu trúc since có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Với 2 cấu trúc và 2 vị trị, chúng ta có 4 cách sắp xếp cấu trúc since trong Tiếng Anh.

Ví dụ

 • Khi cấu trúc since + mốc thời gian là danh từ đứng đầu câu

Since 1975, Vietnam has become one country again.
Kể từ 1975, Việt Nam đã lại thống nhất thành một quốc gia.

Since this morning, my girlfriend has been acting stange. Maybe she’s angry at me.
Từ sáng nay đến giờ, bạn gái tôi cứ cư xử kỳ kỳ sao ấy. Chắc là cô ấy lại dỗi tôi rồi.

cta.hnnp
 • Khi cấu trúc since + mốc thời gian là danh từ đứng giữa câu

Van has never eaten Cotton candy since last month.
Vân chưa hề ăn kẹo bông gòn từ tháng trước đến giờ.

Ha has watched Rosé’s album at least 5 times since its release.
Hà đã xem album mới của Rosé ít nhất 5 lần kể từ khi phát hành album.

 • Khi cấu trúc since + mốc thời gian là mệnh đề đứng đầu câu

Since I was born, I haven’t seen anything like this, and I’m 70 years old already.
Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này.

Since I knew how to speak, I have learned both English and Vietnamese.
Từ lúc tôi biết nói, tôi đã học cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.

 • Khi cấu trúc since + mốc thời gian là mệnh đề đứng giữa câu

I haven’t seen any pigs running by since I wore this new dress.
Tôi chưa thấy con lợn nào chạy qua đây kể từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này.

I haven’t had time to play with my PS5 since I bought it.
Tôi vẫn chưa có thời gian chơi máy PS5 này kể từ lúc tôi mua nó.

2. For + khoảng thời gian

 • Khác với cấu trúc since, cấu trúc for kết hợp với một khoảng thời gian.
 • Tương tự như cấu trúc since, cấu trúc for có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ

 • For years, I had never thought that playing video games could make money.
  Trong hàng năm trời, tôi đã không nghĩ rằng việc chơi điện tử lại có thể kiếm tiền được.
 • For the last year, Vietnam has done well to protect its people from COVID-19.
  Suốt năm vừa qua, Việt Nam đã làm tốt việc chống dịch COVID-19 để bảo vệ người dân.
phan-biet-cach-dung-since-va-for-3
 • I have never seen anything like this for 70 years of my life.
  Tôi chưa thấy trường hợp nào như này, dù năm nay tôi đã 70 tuổi rồi.
 • I have been an English language learner for more than 12 years.
  Tôi đã học Tiếng Anh được hơn 12 năm rồi.

3. Phân biệt mốc thời gian và khoảng thời gian

Trong hai cấu trúc trên, chúng ta

cach-dung-since-for-5
 • Mốc thời gian trả lời câu hỏi Khi nào.
 • Khoảng thời gian trả lời câu hỏi Mất bao lâu.

Ví dụ

Since I was born 70 years ago, I haven’t seen anything like this.

I have never seen anything like this for 70 years of my life.

Hai ví dụ trên diễn tả cùng một ý nghĩa, nhưng chúng sử dụng hai cấu trúc since và for, trong đó:

 • “Since I was born 70 years ago” là 1 mốc thời gian, 1 ngày trong quá khứ
 • “For 70 years of my life” là 1 khoảng thời gian, kéo dài trong 70 năm.

III. Cách dùng cấu trúc since và for

*Trong phần sau, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến since và for khi được dùng để nhắc đến thời gian.

1. Cách dùng cấu trúc since

Cấu trúc since được dùng để nhắc đến một mốc thời gian trong các thì hoàn thành của hiện tại và quá khứ, nhưng không có tương lai.

Cấu trúcVí dụ
Since + mốc TG, hiện tại hoàn thànhSince 2 days ago, I have studied English seriously.
Since + mốc TG, hiện tại hoàn thành tiếp diễnSince 2 days ago, I have been studying English.
Since + mốc TG, quá khứ hoàn thànhSince ancient times, people had known to use fire.
Since + mốc TG, quá khứ hoàn thành tiếp diễnSince ancient times, people had been planting rice.
It is + khoảng TG + since + mốc TGIt is 30 days since Tet.

2. Cách dùng cấu trúc for

Cấu trúc for được dùng để nói đến khoảng thời gian ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Miễn là khi nhắc đến một khoảng thời gian, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc for.

Ví dụ

We are going to visit Hoi An for 2 weeks.
Chúng tôi sẽ tới thăm Hội An trong 2 tuần.

People have been wreaking havoc on the environment for far too long.
Con người đã hủy hoại môi trường trong quá lâu rồi.

I had a nice summer vacation in Phu Quoc for 4 days and 3 nights.
Tôi đã có một kỳ nghỉ hè toẹt vời ở Phú Quốc trong 4 ngày 3 đêm.

cta.hnnp

IV. Một số cách dùng và cấu trúc since và for khác

Ngoài việc được sử dụng để nhắc đến thời gian, cấu trúc since còn được sử dụng để nói về nguyên nhân – kết quả. Theo đó:

since = because

Bạn có thể thay thế cấu trúc since cho cấu trúc because trong vế nguyên nhân của câu nói. Điểm khác biệt (duy nhất, nếu có) giữa since và because là cấu trúc since khiến câu nói trang trọng hơn, và hướng người đọc đến kết quả hơn.

Ví dụ

 • Because people are lazy to read, I have to make it as simple as possible.
  Since people are lazy to read, I have to make it as simple as possible.
  Vì mọi người không thích đọc nên tôi phải viết bài một cách đơn giản nhất có thể.
 • I knew that Van would pick the red dress, since I’ve known her for a long time.
  → I knew that Van would pick the red dress because I’ve known her for a long time.
  Tôi biết chắc là Vân sẽ chọn cái váy màu đỏ mà, vì tôi quá hiểu cậu ấy rồi.

Còn cấu trúc for, ngoài để chỉ khoảng thời gian ra, còn có rất rất rất nhiều cách dùng khác nhau. Số cách dùng nhiều đến mức Hack Não sẽ cần một bài viết khác mới liệt kê được hết mất.

Để tạ lỗi vì chưa giải thích ngay với bạn đọc, bạn hãy xem các ví dụ sau nha:

 • I’m not doing this for fun only.
  Tôi không làm vậy chỉ để cho vui thôi đâu.
  → Chỉ tác dụng của việc gì
 • Hacknao is made for you, my users, to learn English in the funniest way possible.
  Hacknao được tạo ra để phục vụ bạn đó, để cho bạn có một nơi học Tiếng Anh thật hài hước.
  → Chỉ đối tượng người nhận
 • We, the creators, would love to ask you for feedbacks to improve the website.
  Chúng tôi, những nguời làm website, mong rằng bạn sẽ cung cấp những phản hồi để giúp website trở nên tốt hơn.
  → Trong cụm động từ “ask for”.

V. Bài tập về cấu trúc since và for

Bạn hãy chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) cho những câu sau:

Exercise: Choose the correct answer (A, B or C)

1. It’s been raining ______ lunchtime.

since
for
in

2. Trang has lived in Brazil ______ ten years.

since
for
in

3. I’m tired of waiting. We’ve been sitting here ______ an hour.

for
since
in

4. Vy has been looking for a job ______ she left school.

for
in
since

5. I haven’t been to a party ______ ages.

in
since
for

6. I wonder where Van is. I haven’t seen him ______ last week.

for
since
in

7. Linh is away on holiday. She’s been away ______ Friday.

since
for
in

8. The weather is dry. It hasn’t rained ______ a few weeks.

for
since
in

Score =

Đáp án

Đây là phần đáp án của bài tập phía trên.

Bạn đọc hãy quay lại nếu chưa muốn xem đáp án ngay nhé

 1. A – since
 2. B – for
 3. A – for
 4. C – since
 5. C – for
 6. B – since
 7. A – since
 8. A – for
cta.hnnp

VI. Kết bài

Cấu trúc since và for là hai cấu trúc ngữ pháp được sử dụng rộng rãi trong thì hiện tại hoàn thành trong Tiếng Anh. Theo đó, chúng ta dùng since với mốc thời gian, còn for với khoảng thời gian. Ngoài cách dùng này, cấu trúc since và for còn được dùng để nói tới nguyên nhân – kết quả.

Hack Não chúc bạn học tốt và hãy luôn nhớ:

| Mỗi khi nản chí, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu!