Viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh – Hướng dẫn và bài mẫu

0
6410
viet ve loi ich cua internet bang tieng anh-01

Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này thì nghĩa là bạn đang được hưởng lợi từ Internet rồi đó. Từ khi có “In-tơ-nẹt”, cứ có gì không biết là chúng ta lại “lên mạng”. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều lợi ích khác mà Internet đem lại. 

Sau đây, Hack Não sẽ gợi ý bạn cách viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh. Cùng xem thử nhé! 

I. Bố cục bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Trước khi viết bài thì ta nên lên dàn ý trước để đỡ “lú” khi viết, tránh viết một lúc rồi cạn ý tưởng.   

Một bài viết cơ bản về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh có thể được triển khai theo các phần dưới đây:

Phần 1: Phần mở đầu: Chứa câu chủ đề (topic sentence) trình bày ý chung và quan điểm của bạn về Internet

  • Độ phổ biến của Internet hiện nay
  • Khẳng định Internet đem lại nhiều lợi ích 
  • Suy nghĩ của bạn về Internet

Phần 2: Nội dung chính: Nêu ra những lợi ích của Internet, mỗi lợi ích cần kèm theo phân tích cụ thể (ví dụ dẫn chứng, nguyên nhân (tại sao lại có lợi ích đó), kết quả (lợi ích đó dẫn tới điều gì,…) 

  • Nguồn thông tin rộng mở
  • Giúp học tập, làm việc thuận lợi
  • Công cụ giải trí 
  • Kết nối mọi người 
  • … 

Phần 3: Phần kết: Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận/suy nghĩ/dự đoán của bạn về Internet. 

II. Từ vựng thường dùng để viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Trước khi bắt tay vào bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh, các bạn nên học trước một số từ và cụm từ thông dụng liên quan đến chủ đề này để tiện áp dụng hơn nha. 

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nthe Internet/ði/ /ˈɪntərˌnɛt/mạng Internet
nwebsite/ˈwɛbˌsaɪt/trang web
nresource/ˈrisɔrs/tài nguyên
ninformation/ˌɪnfərˈmeɪʃən/thông tin
ncommunication/kəmˌjunəˈkeɪʃən/truyền thông
nentertainment/ˌɛntərˈteɪnmənt/giải trí
nsearch engine/sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/công cụ tìm kiếm
nelectronic devices/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/thiết bị điện tử
nsocial network/ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/mạng xã hội
nplatform/ˈplætˌfɔrm/nền tảng
ndistance learning/ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/học từ xa
nonline courses/ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/khóa học trên mạng
nshopping online/ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/mua sắm trực tuyến
vto download/tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/tải xuống
vto browse the Internet/tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/truy cập internet
vto access to/tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/truy cập tới
vto visit a website/tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/truy cập một trang web
adjavailable/əˈveɪləbəl/có sẵn
adjconvenient/kənˈvinjənt/tiện lợi
adjfrequent/ˈfrikwənt/thường xuyên
adjenormous/huge/ɪˈnɔrməs///hjuʤ/khổng lồ
adjeffective/ɪˈfɛktɪv/hiệu quả
app hack nao pro

III. Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Tiếp theo đây là 3 bài văn ngắn viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh đối với 3 đối tượng khác nhau.

Bạn nên tham khảo để nhặt ra một số ý hay ho, sửa đổi theo giọng văn của riêng bạn, sau đó dùng chúng để hoàn thiện bài văn/đoạn văn của mình nha. 

1. Bài mẫu viết về lợi ích của Internet đối với học sinh bằng tiếng Anh

Ngoài việc sử dụng Internet để… quay Tiktok ra, thì các bạn học sinh hiện nay cũng dùng Internet vào rất nhiều việc khác nữa. Bạn có thể lấy đây làm đối tượng để viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh. 

Bài văn mẫu:

It is true that the Internet brings a lot of benefits to students.

Firstly, the Internet allows students to access all different types of information from resources from across the globe. Any information on any subject under the sun is available on the Internet. Therefore, students can use online search engines like Google for searching for their study relevant materials, assignments, quizzes, presentations,.. 

Secondly, the Internet also helps the students and teachers communicate more easily. They can discuss with each other online through the internet. Online groups on social media platforms such as Facebook, Zalo, etc. can be created for sharing information. In addition, the Internet makes distance learning become a small thing. There are a lot of universities and colleges in the world that serve online education nowadays. 

Last but not least, entertainment is another big reason that many students love  the Internet. The Internet offers thousands of free films, music and games which help students to relax. For instance, just by surfing Facebook for a while, they can see many funny stories that make them laugh. 

To conclude, it can be said that there are a large number of benefits that the Internet brings to students. 

viet ve loi ich cua internet bang tieng anh

Dịch nghĩa: 

Sự thật là Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh.

Thứ nhất, Internet cho phép học sinh truy cập tất cả các loại thông tin khác nhau từ các nguồn khắp nơi trên thế giới. Mọi thông tin về bất kỳ chủ đề nào dưới ánh nắng mặt trời đều có sẵn trên Internet. Do đó, sinh viên có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm kiếm tài liệu, bài tập, câu đố, bài thuyết trình, .. liên quan đến việc học của mình.

Thứ hai, Internet cũng giúp học sinh và giáo viên giao tiếp dễ dàng hơn. Họ có thể thảo luận với nhau trực tuyến thông qua Internet. Có thể tạo các nhóm trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để chia sẻ thông tin. Ngoài ra, Internet khiến việc học từ xa trở thành chuyện nhỏ. Hiện nay có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới phục vụ giáo dục trực tuyến.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giải trí là một lý do lớn khác khiến nhiều sinh viên yêu thích Internet. Internet cung cấp hàng ngàn bộ phim, âm nhạc và trò chơi miễn phí giúp sinh viên thư giãn. Ví dụ, chỉ cần lướt Facebook một lúc, họ có thể thấy nhiều câu chuyện hài hước khiến họ bật cười.

Để kết luận, có thể nói rằng có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho sinh viên.

2. Đoạn văn mẫu viết về lợi ích của Internet đối với người đi làm bằng tiếng Anh

Chắc không có một công ty nào hiện nay lại không được lắp mạng đâu ha? Do đó, bạn có thể lựa chọn đối tượng người đi làm để viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh nhé.

Bài văn mẫu:

Most people have embraced the benefits of utilizing the Internet in their day-to-day work, making it an essential tool in their working life. 

The first advantage of the Internet is the access to information. By having the Internet at the workplace and at home, workers are able to gain access to an enormous volume of information including documents, news, articles,…This information definitely assists them in solving work-related problems more quicklier. 

Secondly, the Internet can enhance and speed up the process of working. This is because people are able to access their colleagues and managers, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere by using electronic devices such as cellphones, laptops,…. Without the Internet, it’s impossible to work from home. 

Finally, the Internet is effective in selling and making money. If someone wants to sell products or services or run a business, the Internet is the best place. In particular, the Internet can help to reach potential customers by promoting the business through different tools of advertising.

In conclusion, I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations in working life. 

viet ve loi ich cua internet bang tieng anh-01

Dịch nghĩa:

Hầu hết mọi người đều chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, biến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống làm việc.

Ưu điểm đầu tiên của Internet là khả năng truy cập thông tin. Với việc có Internet tại nơi làm việc và tại nhà, người lao động có thể tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ bao gồm tài liệu, tin tức, bài báo, … Những thông tin này chắc chắn hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc nhanh chóng hơn.

Thứ hai, Internet có thể nâng cao và tăng tốc quá trình làm việc. Điều này là do mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp và quản lý, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay,…. Nếu không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà.

Cuối cùng, Internet có hiệu quả trong việc bán hàng và kiếm tiền. Nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Đặc biệt, Internet có thể giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách quảng bá doanh nghiệp thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau.

Tóm lại, tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới đặc biệt nhất trong cuộc sống làm việc.

app hack nao pro

3. Đoạn văn mẫu viết về lợi ích của Internet đối với người cao tuổi bằng tiếng Anh

Đừng nghĩ người “có số tuổi hơi lớn” thì sẽ mù tịt về công nghệ nha. Internet cũng đem lại khá nhiều lợi ích cho ông bà chúng ta đó.  

Bài văn mẫu:

I believe that there are many great reasons for elderly people to use the Internet.

Firstly, it is a fact that the Internet can help them to ward off mental illness. Nowadays, depression happens quite often with old people. This is because they feel isolated and lonely frequently. Luckily, the Internet can be used to promote social engagement in a number of ways. For instance, elderly people can have video chat sessions with their friends and relatives regularly. They can also participate in online groups, join a social network and much more. Constantly talking to other people can help them to remain mentally stimulated and avoid mental illness.

Another benefit of the Internet is that it helps old people to learn new things. They can join some  online learning groups or clubs, or join a community dedicated to sharing knowledge about their favourite topic. Realising that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw!

Finally, shopping online is fun! Elderly people find buying presents for their families happy and satisfied. They can also do their daily grocery shopping. This can be extremely convenient and creates a satisfying feeling of independence for the old. 

To conclude, it’s true that with the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining and exciting life. 

Dịch nghĩa:

Tôi tin rằng có nhiều lý do tuyệt vời để người cao tuổi sử dụng Internet.

Thứ nhất, thực tế là Internet có thể giúp họ tránh khỏi bệnh về tâm lý. Ngày nay, bệnh trầm cảm xảy ra khá thường xuyên với người già. Điều này là do họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập và cô đơn. May mắn thay, Internet có thể được sử dụng để thúc đẩy sự tương tác xã hội theo một số cách. Ví dụ, người cao tuổi có thể thường xuyên trò chuyện video với bạn bè và người thân của họ. Họ cũng có thể tham gia vào các nhóm trực tuyến, tham gia mạng xã hội và hơn thế nữa. Thường xuyên nói chuyện với người khác có thể giúp họ kích thích tinh thần và tránh được bệnh tâm lý.

Một lợi ích khác của Internet là nó giúp những người già học hỏi những điều mới. Họ có thể tham gia một số nhóm hoặc câu lạc bộ học tập trực tuyến, hoặc tham gia một cộng đồng dành riêng để chia sẻ kiến ​​thức về chủ đề mà họ yêu thích. Nhận ra rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở thích có thể là một điểm thu hút rất lớn!

Cuối cùng, mua sắm trực tuyến rất vui! Người cao tuổi cảm thấy việc mua quà cho gia đình rất vui và thỏa mãn. Họ cũng có thể mua sắm hàng ngày. Điều này có thể vô cùng tiện lợi và tạo ra cảm giác độc lập, hài lòng cho người già.

Để kết luận, đúng là với Internet, người cao tuổi có thể có một cuộc sống bận rộn, giải trí và thú vị hơn. 

IV. Kết bài

Qua bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn cách viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh. Cùng với đó là từ vựng và ba bài viết ngắn tham khảo. Bạn có thể ứng dụng những kiến thức trên vào bài viết hoặc trong giao tiếp tiếng Anh đều ổn áp nha! 

Hack Não chúc bạn học tốt và hãy luôn nhớ:

| Mỗi khi nản chí, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu.